Skilt er en viktig del av bedriftens visuelle kommunikasjon. Det er førsteinntrykket og sier mye om din bedrifts identitet. Se på referansebildene i de forskjellige kategoriene og la deg inspirere.

Fasadeskiltet er bedriftens ansikt utad. Det skal informere, bygge din profil og ofte gjerne trekke kunder til din bedrift. Ved valg av skilt må materialvalg, utforming og belysning, samt bygg og omgivelser taes i betraktning. De fleste fasadeskilt krever godkjennelse fra kommunen, og ved riksveier og europavei også fra vegvesenet. Vi kjenner kommunens krav og ønsker og tar hånd om søknad og  godkjenning.

Aamot skilt & design leverer alle typer fasadeskilt. Skilt som lyser, blir belyst, refleks, logoer, frittstående bokstaver, plateskilt, lyskasser. etc.
Vi hjelper deg å finne den beste løsningen, tilpasset både firmaets profil og bygningen som skal skiltes.

Gjør deg godt synlig, slik at det er lett å finne deg!

 
Aamot skilt og design AS |  Rigetjønnveien 12  |  4626 Kristiansand  |  Telefon: 38 08 50 50  |   E-post: post@aamotskilt.no