Image
Produkt:

Universell utforming

  • Vi leverer alle typer universelt utformede skilt, glassmakeringer og ledelinjer.
  • Valg av riktige formater, materialer, farger, kontrast og lys.
  • Rådgivning og utarbeidelse av skiltplaner i henhold til gjeldende lover, forskrifter og Norsk standard for universell utforming av byggverk.

«Universell utforming er utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det». 

– FN-konvensjonen som rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelsene i forskriften, med mindre byggverket eller deler av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Del dette:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image